Katetrizace močového měchýře muže dle Národních ošetřovatelských postupů

dc.contributorHoráková Lenka, Bc. et Bc. : 67537
dc.contributor.advisorPřibíková Michaela, Mgr. : 66809
dc.contributor.authorLapka, Pavel
dc.date.accessioned2021-07-09T08:58:50Z
dc.date.available2021-07-09T08:58:50Z
dc.date.committed2021-6-30
dc.date.defense2021-06-22
dc.date.submitted2020-9-1
dc.date.updated2021-6-22
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractKatetrizace močového měchýře muže je běžným terapeuticko-diagnostickým výkonem, který musí být proveden výhradně aseptickým postupem. Znalost specifik a postupů v souvislosti s asistencí při výkonu je nezbytnou součástí vědomostí zdravotnických záchranářů. Teoretická část práce obsahuje popsaná specifika katetrizace močového měchýře muže, dále informace o močových katetrech samotných, způsobu jejich zavádění, a nakonec jsou zmíněné charakteristické intervence u pacientů se zavedeným permanentním močovým katetrem. Výzkumná část je zaměřena na znalosti zdravotnických záchranářů o specifikách katetrizace močového měchýře muže a postupu při asistenci u samotného výkonu v kontextu s Národními ošetřovatelskými postupy vydanými MZČR. Znalosti jsou ověřovány za pomoci dotazníkového šetření. Výstupem práce je článek připravený k publikaci.cs
dc.description.abstractCatheterization of the male urinary bladder is a commonly practiced therapeutic and diagnostic procedure, which must be performed solely using an aseptic technique. Knowledge of specifics and methods in connection with assistance during an intervention is an essential part of the paramedics' understanding. The theoretical part of the thesis contains described specifics of catheterization of the male urinary bladder, information about the urinary catheters themselves, the method of their insertion, and finally the characteristic interventions in patients with an inserted permanent urinary catheter. The research part is focused on the knowledge of paramedics about specifics of catheterization of the male urinary bladder and the procedure for assistance during an intervention itself according to the National nursing procedures issued by Ministry of Health. The knowledge is verified by a survey. The output of the thesis is prepared article for publication.en
dc.description.mark
dc.format72 s. (97 193 znaků bez mezer)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1
dc.identifier.signatureV 202102780
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160245
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2020. Národní ošetřovatelský postup katetrizace močového měchýře.
dc.relation.isbasedonIn: Věstník MZČR. Částka 2, s. 121-128. ISSN 1211-0868.par parDINGOVÁ ŠLIKOVÁ, M., L. VRABELOVÁ a L. LIDICKÁ. 2018. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů.
dc.relation.isbasedonPraha: Grada. ISBN 978-80-271-0717-9.par parHALUZÍKOVÁ, Jana et al. 2019. Ošetřovatelství v~nefrologii. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5329-4.par parHANUŠ, Tomáš et al. 2015. Urologie pro mediky. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-7492-254-1.par parKAPOUNOVÁ, Gabriela. 2020. Ošetřovatelství v~intenzivní péči. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0130-6.par parKOLOMBO, Ivan et al. 2016. Akutní stavy v~urologii. Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-254-1.par parNEWMAN, D. K., E. S. ROVNER a A. J. WEIN. 2018. Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products. Cham: Springer. ISBN 978-3-319-79203-3.par parPOKORNÁ, Andrea et al. 2019. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9297-6.par parSOCHOROVÁ, Nataša a Aleš VIDLÁŘ. 2016. Základy obecné urologie nejen pro sestry. Olomouc: Solen. ISBN 978-80-7471-142-8.par parSUKOVÁ, Olga a Zdeňka KNECHTOVÁ. 2019. Ošetřovatelské postupy v~intenzivní péči: vylučovací systém.
dc.relation.isbasedonBrno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9502-1.par parVEVERKOVÁ, Eva et al. 2019. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-2099-4.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectzdravotnický záchranářcs
dc.subjectkompetencecs
dc.subjectmočový katetrcs
dc.subjectmočový měchýřcs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectintervencecs
dc.subjectparamedicen
dc.subjectcompetenceen
dc.subjecturinary catheteren
dc.subjecturinary bladderen
dc.subjectnursing careen
dc.subjectinterventionen
dc.titleKatetrizace močového měchýře muže dle Národních ošetřovatelských postupůcs
dc.titleCatheterization of the male urinary bladder according to the National nursing proceduresen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineZZ
local.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictví
local.degree.programmeabbreviationB5345
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD18000019
local.identifier.stag41949
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis1afeb100-5abe-4309-b5cb-340d442c3aef
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2780
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pavel_Lapka__Katetrizace_mocoveho_mechyre_muze_dle_Narodnich_osetrovatelskych_postupu_(online).pdf
Size:
2.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouci_BP__Pavel_Lapka.pdf
Size:
562.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta_Lapka.pdf
Size:
217.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP