Optimalizace lokální anestézie v rámci operací katarakt

Title Alternative:Local anesthesia optimation cataract surgery.
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci lokální anestezie v rámci operací katarakt. Věnuje se zjištěním, jakou bolest mají P/K v průběhu operace katarakt v topické anestezii. Dále se věnuje zjištění, zda by bylo možné ušetřit finance a čas všeobecné sestry na očním oddělení, pokud by bylo zavedeno do praxe jiné aplikační schéma, než jaké je doposud používané na očním oddělení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se zabývá anatomicko-fyziologickým popisem bulbu, vysvětlením pojmu katarakta, jeho léčbou a péčí o P/K před a po operaci katarakty. Ve výzkumné části jsou analyzovány získané poznatky. Jako výzkumná metoda byl použit dotazník, který byl posléze vyhodnocen. Pomocí tabulek a grafů jsou znázorněny zjištěné poznatky.
The bechelor´s dissertation survey is concentrated on local anesthesia optimalisation during cataract surgeries. It addresses the determination of pain intensity for patients during cataract surgery in the topical anesthesia. It also concerns whether it would be possible to save finances and time for a nurse on the eye department if another application scheme would be adopted instead of one used so far. The Bachelor´s dissertation is divided on the theoretical and research part. The theoretical part addresses to anathomical and physiological description of globe, to explanation the concept of cataract, its threatment and care about patients before and after the cataract surgery. In the research part gained findings are analyzed. A questionaire was used as a research method and then it was evaluated. Gained findings are displayed by using charts and graphs.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 77 s.
Subject(s)
bulbus, katarakta, topická anestezie, oční kapky, infiltrační anestezie, p/k, bolest, vas, globe, cataract, topically anesthesia, eye drops, infiltration anesthesia, patient/client, pain, vas
Citation
ISSN
ISBN