Přístroj určený pro poměrové měření elasticity lidské kůže

Abstract
Cílem této bakalářské práce je konstrukce přístroje určeného k měření elasticity lidské kůže. Následně ověřit jeho funkčnost na určitých materiálech, včetně kůže a poskytnout zpětnou vazbu a podněty pro další rozvoj přístroje. Použitou metodou v této práci byl experiment, kdy se navrhlo zařízení a následně se experimentálně ověřovala jeho funkčnost a výsledky byly porovnány s literaturou.
The goal of this bachelor thesis is to design a device intended to measure the elasticity of human skin. Subsequently, verify its functionality on certain materials, including skin, and provide feedback and suggestions for further device development. The method used in this work was an experiment where the device was designed and its functionality was experimentally verified and the results were compared with the literature.
Description
Subject(s)
kůže, elasticita, měření elasticity, skin, elasticity, elasticity measurement
Citation
ISSN
ISBN