Hodnocení tribologických vlastností keramických materiálů

Title Alternative:Classification of friction characteristics of ceramic materials
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In present time more and more construct cases are based on aplication of technical ceramics, or aplication of technical ceramics in contact with some other materials, like steel. Main goal in this work is find out abrasion or behaviour of materials, like metal in contact with ceramics, which is important for friction characteristics, which affecting use of materials in final product. This work expertising characteristics, like dependance of abrasion of ceramic materials in time, or dependance of abrasion of ceramic materials on hardness.
V dnešních konstrukčních řešeních se uplatňuje stále více použití technické keramiky, nebo použití technické keramiky ve styku s jinými materiály, např. ocelí. Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké bude opotřebení, popřípadě chování materiálů ve styku ocel-keramika, což se týká tribologických vlastností, které souvisí s použitím materiálů ve finálním výrobku. Práce posuzuje vlastnosti jako závislost opotřebení keramických materiálů na čase, nebo závislost opotřebení keramických materiálů na jeho tvrdosti.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1CD; rozsah: 53 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
ceramics, friction, abrasion, keramika, tribologie, opotřebení
Citation
ISSN
ISBN
Collections