Zabezpečení motorových vozidel proti krádežím

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zabezpečením dvoustopých motorových vozidel proti krádeži součástek, celého a věcí z automobilu. Ukazuje stručnou statistiku mezi lety 2014 a 2021. Je provedeno kritické hodnocení mechanických, elektromechanických zabezpečení a vyhledávacích systémů. Dále pak některé cesty, jak zabezpečit automobil ŠKODA FABIA. Nakonec pak náhled do budoucnosti.
This bachelor thesis deals with the security of two-wheeled motor vehicles against theft of parts, whole and things from the car. It shows a brief statistic between 2014 and 2021. A critical evaluation of mechanical, electromechanical security and retrieval systems is performed. Furthermore, some ways to secure the ŠKODA FABIA. Finally, a glimpse into the future.
Description
Subject(s)
zabezpečení, automobil, krádež
Citation
ISSN
ISBN
Collections