Korekce rušivých vlivů biomedicínských senzorů a jejich aplikace

dc.contributorPrůcha Jaroslav, doc. PhDr. et Ing. CSc., Ph.D.
dc.contributor.advisorRydlo Pavel, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKašpar, Jakub
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 61118 Boháč Marek, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63873 Koukolský Mikuláš, Ing.
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.accessioned2023-04-24T06:48:18Z
dc.date.available2018-05-03
dc.date.available2023-04-24T06:48:18Z
dc.date.committed2017-04-30
dc.date.defense2017-06-20
dc.date.submitted2016-08-01
dc.date.updated6.12.2017 10:17
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce seznamuje se základními principy funkce pohybových senzorů, konkrétně akcelerometrů, gyroskopů a magnetometrů. Zabývá se jejich technickými parametry, včetně rušivých vlivů, které jsou způsobeny samotným senzorem, nebo vlivy okolí. Cílem práce bylo popsat tyto rušivé vlivy a navrhnout komplementární filtry pro jejich odstranění, případně potlačení. Výstupem práce je sestrojené funkční zařízení pro detekci trajektorie pohybu a dynamiky, na kterém byly odzkoušeny algoritmy navržených komplementárních filtrů. Vše bylo vytvořeno a testováno za účelem využití především ve zdravotnictví, resp. rehabilitaci. V práci jsou uvedeny příklady aplikací navrženého měřícího systému a náměty dalšího výzkumu v této oblasti.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the basic principles of motion sensors, especially accelerometer, gyroscope and magnetometer. It follows up technical parameters including interferences caused by itself or because of surrounding effects. The main aim is to describe these interferences and project complementary filters to eliminate or suppress them. The result of this thesis is construction of functional device used for detection of trajectory and dynamics of the movement. This device was tested with softwares which characterize the complementary filters. Everything was constructed and tested in order to application in health care, especially rehabilitation. The thesis put forward motion of practical applications and instigate for next research in this area.en
dc.format104
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/168281
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonAPETAUR, Milan, Tomáš HRALA a Tomáš VYSLOUŽIL. Mechanika tuhých těles. Základy teorie mechanizmů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. ISBN 978-80-7414-334-2.
dc.relation.isbasedonKEMPE, Volker. Inertial MEMS: principles and practice. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0521766586.
dc.relation.isbasedonVACEK, Vladimír. Přehled senzorů pro měření vibrací [online]. Plzeň, 2012 [cit. 2016-10-02]. Dostupné z:
dc.relation.isbasedonhttps://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/4741/Vacek_BP_E09B0203P.pdf_sequence=1. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Vedoucí práce Zuzana Kabešová.
dc.relation.isbasedonŠTĚPÁNEK, Jan. Identifikace systému, senzorika a implementace řídícího algoritmu pro nestabilní balancující vozidlo [online]. Brno, 2011 [cit. 2016-10-02]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php_file_id=42287. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Robert Grepl.
dc.relation.isbasedonSTRAŠIFTÁK, Andrej. Aplikácia inerciálneho systému pre riadenie robota [online]. Trnava, 2011 [cit. 2016-10-02]. Dostupné z: http://is.stuba.sk/lide/clovek.pl_zalozka=13;id=320;studium=75036;zp=24037;download_prace=1. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Vedoucí práce Pavol Božek.
dc.relation.isbasedonHELMA, Václav. Inteligentní zpracování dat z inerciálních senzorů pro odhad orientace ponorného zařízení [online]. Plzeň, 2015[cit. 2016-10-02]. Dostupné z: https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/17912/bakalarska_prace.pdf_sequence=1. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Vedoucí práce Martin Goubej.
dc.relation.isbasedonMYNAŘÍK, Ondřej. Využití mobilních zařízení ve zpětnovazební lékařské rehabilitaci [online]. Brno, 2015 [cit. 2016-10-02]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php_file_id=101508. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Adam Chromý.
dc.relation.isbasedonMATĚJ, Jan. Čidlo vibrací [online]. Brno, 2014 [cit. 2016-10-21]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php_file_id=105982. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Marek Bohrn.
dc.relation.isbasedonHARING, Filip. MEMS magnetometr s mikrokontrolérem [online]. Brno, 2013 [cit. 2016-10-23]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php_file_id=67005. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.
dc.relation.isbasedonSVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 5. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2014. ISBN 978-80-7196-438-4.
dc.relation.isbasedonHUSÁK, Miroslav. Mikrosenzory a mikroaktuátory. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1478-8.
dc.relation.isbasedonZuth, Daniel a František Vdoleček. Měření vibrací ve vibrodiagnostice. In: Automa: časopis pro automatizační techniku [online]. Praha: FCC Public, 2010, 2010(1) [cit. 2016-10-02]. ISSN 1210-9592. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/40375.pdf
dc.relation.isbasedonVOJÁČEK, Antonín. Integrované MEMS GYROSKOPY. In:Automatizace.hw.cz: Automatizace [online]. Praha, 2009
dc.relation.isbasedon[cit. 2016-10-21]. ISSN: 1803-6392. Dostupné z: http://automatizace.hw.cz/integrovane-mems-gyroskopy
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectakcelerometrcs
dc.subjectgyroskopcs
dc.subjectmagnetometrcs
dc.subjectkomplementární filtrcs
dc.subjectrehabilitacecs
dc.subjectaccelerometeren
dc.subjectgyroscopesen
dc.subjectmagnetometeren
dc.subjectcomplementary filteren
dc.subjectrehabilitationen
dc.subject.verbissenzorycs
dc.subject.verbisléčebná rehabilitacecs
dc.subject.verbistherapeutic rehabilitationen
dc.subject.verbissensorsen
dc.titleKorekce rušivých vlivů biomedicínských senzorů a jejich aplikacecs
dc.titleCorrection of interference effects of biomedical detectors and their applicationsen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineBMI
local.degree.programmeBiomedicínské inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN3963
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.stag35666
local.identifier.verbis536715
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:12:50cs
local.verbis.studijniprogramFZS Biomedicínské inženýrství/Biomedicínské inženýrstvícs
Files