Technologický postup montáže na základě konstrukční přípravy

Abstract
Teoretická část je zaměřena na literární rešerši v dané problematice. Experimentální část je zaměřena na analýzu procesu montáže a poté přípravu návodu na efektivní způsob montáže daného komponentu.
The theoretical part is focused on literature research in the given issue. The experimental part is focused on the analysis of the assembly process and then the preparation of instructions for the effective way of assembly of the given component.
Description
Subject(s)
konstrukce, montáž, technologie, příprava montáže, postup montáže, malo-obrátková výroba, návod
Citation
ISSN
ISBN
Collections