Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností souvisejících s partnerstvím v mezinárodním konsorciu SCOAP3