Vliv procesního média na vlastnosti frézovaného obrobku

Title Alternative:The effect of procedural liquid to the properties of millings workpiece
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In this thesis effects of different kinds of procedural liquids and the methods of procedural liquid supply into the place of milling are assessed. The evaluative criteria are the cutting force, the surface roughness and the remanent voltage in the surface layer of machined components. The results of this thesis prove a greate effect of procedural liquids on side milling. Procedural liquid positively influences the size of cutting coaming, the skid resistance, size of parameter ctp50 and negatively influences the size of discharge voltage.
V bakalářské práci jsou porovnány účinky různých druhú procesních kapalin a metody jejich přívodu do oblasti řezu při frézování za různých řezných podmínek. Hodnoticími kriterii jsou řezné síly, drsnost povrchu a zbytkové napětí v povrchové vrstvě obrobených součástí. Výsledky této bakalářské práce dokazují velký vliv procesního média na čelní frézování. Procesní médium pozitivně působí na velikost řezných sil, drsnost povrchu, velikost parametru ctp50 a negativně na velikost zbytkového napětí.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1 CD; rozsah: 65 s., 11 s. příloh.
Subject(s)
cutting, milling, procedural liguids, obrábění, frézování, procesní média
Citation
ISSN
ISBN
Collections