Řešení linky pro lepení a dělení skleněných rohoží na izolační panely

Title Alternative:Concept of a production line to glueing and fractination glassy blankets into insulating panels
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deal with concept of a production line to glueing and fractination glassy blankets into insulating panels. Main purpose is to change manually operated production of surfaced insulating panels onto mechanical production and intesify the producing. In introduction part there is a recherche of production lines to glueing and fractination flat textiles. Next part contains a study of possibilities of solution variety and suggestion every single component of the line. Appropriate solutions and thein construction are designed. A tridimensional model of the chosen line was made in Pro/Engineer Programme and replenished with two dimensional technical drawings of the arrangement.
Tato diplomová práce se zabývá návrhem linky na lepení a dělení skelné rohože na izolační panely. Cílem práce je nahradit prozatímní ruční výrobu izolačních panelů s povrchovou úpravou výrobou strojní, a tím zvýšit objem výroby. V úvodu práce je zpracována rešerše na téma lepení a dělení plošných textilií na výrobních linkách. V práci je uveden rozbor možných variant řešení a návrhy jednotlivých komponent linky. Vybraná vhodná řešení jsou konstrukčně navržena. V programu Pro/Engineer byl vytvořen 3D model navržené linky doplněný 2D výkresovou dokumentací sestav.
Description
katedra: KTS; přílohy: 16x výkresová dokumentace, 1x CD-ROM; rozsah: 54s. (49 427 znaku bez mezer)
Subject(s)
insulating panel, glassy blanket, belt conveyor, linear line, paint spraying pistol, rotary saw, izolační panel, skelná rohož, pásový dopravník, lineární vedení, stříkací pistole, rotační pilka
Citation
ISSN
ISBN
Collections