Využití kavitace pro zpevňování povrchů

Title Alternative:Utilization cavitation for surface layers hardening
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis is focused on the utilization of ultrasonic cavitation for an unconventional hardening of surface layers. The aim of this work is to design an experimental setup utilizing the method of the hardening due to cavitation. The theoretical part discusses the theory of cavitation phenomena, undesirable effects of cavitation and possible use of cavitation. The principles and designs of devices producing cavitation fields are described in detail. Special focus is placed on ultrasonic transducers based on the piezoelectric effect. The hardening effect of cavitation is discussed. The methodology for the testing and the evaluation of hardening due to cavitation are described. Tests of the surface layer hardening are performed for selected materials. The practical part includes a description of the the experiment, a description of the measurement and evaluation results.
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití ultrazvukové kavitace pro nekonvenční zpevnění povrchových vrstev. Cílem této práce je navrhnout experimentální zařízení využívající metody zpevňovaní pomocí kavitace. Teoretická část pojednává o kavitačním jevu, nepříznivých vlivech kavitace a možném využití kavitace. Detailně jsou popsány principy a konstrukce zařízení vytvářející kavitační pole. Zvláště je kladen důraz na ultrazvukové měniče založené na piezoelektrickém jevu. Také je popsán účinek kavitace na zpevnění povrchu. Dále je popsána metodika zkoušení a metodika vyhodnocení účinků kavitace. Zkoušky zpevňování jsou provedeny na vybraných materiálech. Praktická část obsahuje popis experimentu, popis měření a vyhodnocení výsledků
Description
katedra: KEZ;
Subject(s)
cavitation, cavitation field, piezoelectric effect, plastic deformation, kavitace, kavitační pole, piezoelektrický jev, plastická deformace
Citation
ISSN
ISBN
Collections