Komunikace sestry s onkologicky nemocným pacientem/klientem.

Title Alternative:Communication of nurse with oncology patient/client
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis ascertains the quality of communication between nurses and patients sick. In the theoretical part, we are dealing with a wide area of topics, with the closely related issues. Definitions, nursing care, principles of treatment, psychological approach and, inter alia, current legislation are the main topics of the theoretical part. Empirical part consists of a quantitative research investigation and especially by means of a questionnaire and interviews aimed at nurses working only on the oncology department of the selected hospitals. Analysis of questionnaire survey and evaluation of the interviews points to the deficiencies found. This work will benefit from feedback on the respondents, who may own initiative, knowledge deficit supplement.
Bakalářská práce zjišťuje kvalitu komunikace mezi sestrami a onkologicky nemocnými pacienty. Teoretická část se zabývá širokou oblastí témat, které s danou problematikou úzce souvisí. Vymezení pojmů, ošetřovatelská péče, principy léčby, psychologický přístup a mimo jiné platná legislativa jsou hlavní témata teoretické části. Empirická část je tvořena kvantitativním výzkumným šetřením a to především formou dotazníku a rozhovorem zaměřeným na zdravotní sestry pracující pouze na onkologickém oddělení vybraných nemocnic. Analýza dotazníkového šetření a zhodnocení rozhovorů poukazuje na zjištěné nedostatky. Tato práce bude zpětnou vazbou přínosem pro zúčastněné respondenty, kteří si mohou deficitní znalosti vlastní iniciativou doplnit.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1. CD ROM; rozsah: 78 stran, 8 stran přéloh
Subject(s)
communications, oncological diseases, nursing care, legal aspects, communication of diagnosis, komunikace, onkologické onemocnění, ošetřovatelská péče, právní aspekty, sdělování diagnózy
Citation
ISSN
ISBN