Vliv teploty oceli AISI 316L na tvorbu uhlíkové vrstvy v procesu RF PACVD

Title Alternative:The influence of the AISI 316L steel on forming up carbon layers in the course of RF PACVD
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The following Master's thesis makes up the phase of research related to analysis of properties of carbon layers that coat the AISI 316L medical steel. These coatings have been made by using RF PACVD method, with use of various values of autopolarization of plasma. The theoretic part concerns the most important issues regarding biomaterials, it describes properties of carbon coatings as well as hydroxyapatite coatings, widely utilised as coatings of medical implants. The theoretic part also describes technology of creation of carbon layers with use of chemical methods. The experimental part includes the description of used methods along with findings, basing on which one can define properties of formed layers that are affected by the temperature of the steel base.
Tato diplomová práce je etapou výzkumů spojených s analýzou vlastností uhlíkových vrstev nanesených na medicínskou ocel AISI 316L. Tyto povrchy byly vytvořeny metodou RF PACVD, s použitím různých hodnot potenciálu autopolarizace plazmatu. V teoretické části byly uvedeny nejdůležitější otázky týkající se biomateriálů. Byla také podána charakteristika vlastností uhlíkových a hydroxyapatitových vrstev, které nacházejí široké uplatnění při povlakování lékařských implantátů. Byly také popsány technologie chemického vytváření uhlíkových vrstev. Experimentální část obsahuje popis metod provedených zkoušek společně s prezentací jejich výsledků, na jejichž základě bylo možno stanovit vlastnosti vytvořených vrstev, na něž měla vliv teplota ocelového substrátu.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 69 s.
Subject(s)
biomaterials, carbon coatings, hydroxyapatite coatings, method cvd, biomateriály, uhlíkové vrstvy, hydroxyapatitové vrstvy, metoda cvd
Citation
ISSN
ISBN
Collections