Analysis of the digitization accuracy of the optical 3D scanner MetraScan

Abstract
Tato práce se zaměřuje na analýzu přesnosti digitalizace optického 3D skeneru MetraSCAN 350 v rámci měřicího prostoru C-Track. Studie zahrnuje několik fází, včetně komplexního pochopení procesu 3D skenování a dalších nezbytných součástí potřebných k realizaci praktické části práce, jako je 3D bezkontaktní skener Metra-Scan a SW GOM Inspect. Dále se výzkum věnuje principům optické digitalizace a akceptačních testů. Pro vyhodnocení přesnosti optického 3D skeneru MetraSCAN se pro měření používají čtyři etalonové tyče, včetně tří velkých a jedné malé, všechny splňující normu VDI/VDE/2634-3. Hodnocení přesnosti digitalizace MetraSCANu bere v úvahu pět různých parametrů: orientaci, rozlišení, kalibraci, vzdálenost a dynamický referenční systém. Použitím této metodiky je důkladně posouzena přesnost digitalizačního procesu Metrascan.
This thesis focuses on the analysis of the digitization accuracy of the optical 3D scanner MetraSCAN 350 within the measuring space of C-Track. The study encompasses several phases, including a comprehensive understanding of the scanner and other essential components necessary to conduct the practical work, such as the 3D contactless scanner Metra-Scan and SW GOM Inspect. Furthermore, the research delves into the concepts of optical digitization and acceptance tests. To evaluate the accuracy of the optical 3D scanner MetraSCAN Four Etalon bars, including three large ones and one small, all conforming to the VDI/VDE/2634-3 standard, are utilized for measurements. The assessment of Metrascan's digitization accuracy considers five different parameters: orientation, resolution, calibration, distance, and dynamic referencing system. By employing this methodology, the accuracy of Metrascan's digitization process is thoroughly assessed.
Description
Subject(s)
MetraSCAN, Optický 3D skener, Přesnost, Akceptační test, GOM Inspect, Kalibrační standard
Citation
ISSN
ISBN
Collections