Precipitační vytvrzování odlitků ze slitin hliníku

Title Alternative:Precipitation hardening of castings from aluminium alloys
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with precipitation hardening of aluminum alloys. The work is of searching character. There are property descriptions of aluminum and its alloys, summary of aluminum alloys divided to hardenable and unhardenable and physical-metallurgical principle of hardening.
Tato bakalářská práce pojednává o precipitačním vytvrzování hliníkových slitin. Práce je rešeršního charakteru. Jsou v ní popsány vlastnosti hliníku a jeho slitin, přehled slitin hliníku rozdělených na vytvrditelné a nevytvrditelné a fyzikálně-metalurgická podstata vytvrzování.
Description
katedra: KSP; rozsah: 34 s., 3 s. příloh
Subject(s)
aluminum, aluminum alloys, precipitation hardening, hliník, slitiny hliníku, precipitační vytvrzování
Citation
ISSN
ISBN
Collections