Technická analýza možné náhrady karbonitridace procesem sulfonitridace s cílem snížení pasivních odporů a zvýšení životnosti

Title Alternative:Technical analysis of possibility to replace the carbonitriding with sulfonitriding process to reduce the frictional resistances and increase the service life
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In the thesis the modification of surface through thermal-chemical treatment on final elements of MQ 200 gear box to carry out the analysis of possibility to replace the carbonitriding with sulfonitriding process is undertaken. In the theoretical part the typical processes of thermal-chemical treatments and the wear model arising during machine elements' mating are described. There is also the evaluation of sulfonitriding from technical, economical and ecological point of view brought up. In the experimental part the characteristics of obtained layers by using of following testing techniques: optical microscopy, X-ray microanalysis, microhardness measurements and tribological tests using the Pin-On-Disc method is carried out. The obtained test results are shown in a form of pictures, diagrams and tables.
Práce se zaobírala modifikací povrchů chemickotepelným zpracováním na připravených součástech převodové skříně MQ 200 za účelem provedení analýzy možnosti zastoupení nitrocementovaného zpracování procesem sulfonitridace. V teoretické části byly popsány typické procesy chemickotepelného zpracování a rovněž formy úbytků vystupující během vzájemné spolupráce součástí strojů. Rovněž se zaobírala hodnocením sulfonitridace z technického, ekonomického a také ekologického hlediska. V experimentální části byla provedena charakteristika získaných vrstev s použitím následujících zkušebních technik: optická mikroskopie, rentgenová mikroanalýza, měření mikrotvrdosti a také tribologické zkoušky metodou Pin-On-Disc. Získané výsledky zkoušek byly představeny v podobě fotografií, grafů a zároveň tabulek.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 55
Subject(s)
tribological, thermal chemical treatment, carbonitriding, sulfonitriding, tribologie, chemicko-tepelné zpracování, sulfonitridace, karbonitridace
Citation
ISSN
ISBN
Collections