Informovanost studentů Technické univerzity v Liberci o prevenci melanomu

Abstract
Melanom je jedno z nejzhoubnějších nádorových onemocnění kůže. Na jeho vzniku se podílí řada faktorů. K nejznámějším rizikovým faktorům patří světlá kůže a nechráněné opalování se. V teoretické části práce jsme se na začátku zaměřili na melanom, jeho charakteristiku, etiologii, klinický obraz, diagnostiku a terapii. Velká část teoretické práce je věnována především prevenci melanomu. V praktické části jsme zvolili kvantitativní výzkum. Pomocí dotazníku jsme zjišťovali, jaké jsou znalosti studentů Technické univerzity v Liberci o melanomu a jeho prevenci. Výstupem práce je článek připravený k publikaci do odborného periodika.
Melanoma is one the most malignant skin tumors. The origin of this tumor depends on many factors, primarily pale complexion and unprotected sunbathing. Theoretical part of this thesis aims on melanoma characteristic, etiology, symptoms, diagnosis and therapy. Special attention is paid to preventiv of melanoma. Practical part contains quantitative research of awareness of students of Technical University in Liberec of melanoma prevention. Research was done via questionnairs. Output of this thesis is an article dedicated to professional magazines.
Description
Subject(s)
melanom, prevence, informovanost, student, melanoma, prevention, awareness, student
Citation
ISSN
ISBN