Kvalitativní porovnání dílů vyrobených z oceli 316L aditivními technologiemi FFF a SLM

Abstract
Cílem této práce bylo ověření možnosti výroby kovových dílů s využitím technologie Fused Filament Fabrication (FFF). Pro testy byl použit materiál Ultrafuse 316LX od firmy BASF. Tento tiskový materiál obsahuje vysoké procento práškového kovu v polymerním nosiči. Z materiálu Ultrafuse 316LX byly vytištěny sady testovacích vzorků pro určení mechanických vlastností materiálu a měření geometrické přesnosti a drsnosti povrchu. Stejné sady vzorků byly vyrobeny z materiálu AISI 316L pomocí aditivní technologie Selective Laser Melting (SLM) pro přímé porovnání měřených vlastností. Oba procesy byly také hodnoceny z hlediska finanční a výrobní náročnosti.
This work was aimed to verify the feasibility of production of metal parts using Fused Filament Fabrication (FFF) technology. Ultrafuse 316LX from BASF was used as a test material. This printing material contains a high percentage of metal powder in a polymeric base. Using Ultrafuse 316LX material, a group of specimens for determination of mechanical properties, shape accuracy and surface roughness were printed. The same group of specimens was fabricated from AISI 316L stainless steel with the use of Selective Laser Melting (SLM) technology for direct comparison of measured properties. Both processes were also evaluated with respect to the financial point of view and production complexity.
Description
Subject(s)
3D tisk, kov, ocel, 316L, Ultrafuse 316LX, FFF, Fused Filament Fabrication, FDM, ADAM, Atomic Diffusion Additive Manufacturing, SLM, Selective Laser Melting, tisková struna, 3D printing, Metal, Steel, 316L, Ultrafuse 316LX, FFF, Fused Filament Fabrication, FDM, ADAM, Atomic Diffusion Additive Manufacturing, SLM, Selective Laser Melting, Filament
Citation
ISSN
ISBN
Collections