Návrh atermální uložení primárního objektivu

Abstract
Tato bakalářská práce obsahuje teorii návrhu a montáže uložení objektivu zejména s ohledem na teplotní namáhání, a následně tuto teorii aplikuje na návrh dle zadání na primární objektiv koronografu mise Proba-3 agentury ESA. Výsledkem tohoto návrhu je numerická simulace celé sestavy, následná volba materiálů jednotlivých dílů a jejich výkresy. V teoretické části jsou popsány základy optiky a vliv vnějších vlivů na výkon optických členů. Teoretická část také obsahuje možnosti montáže, výpočet fixační síly a základní informace pro výběr materiálů použitých dílů.
This bachelor thesis contains the theory of mounting design of a primary lens objective with focus on thermal stress and then applies this theory on a design according to the primary lens objective of the coronograph og hte Proba-3 mission led by ESA. The result of thi design is a numeric simulation of the entire assembly, the selection of materials for individual components and their drawings. The theoretical chapter covers basics of optics and how it is affected by the enviroment in terms of optical performance. The theoretical part also desbribes possible mounting interfaces, calculation of the preload force and basic information for selection of material of each component.
Description
Subject(s)
bakalářská práce, atermální uložení, uložení objektivu, numerická simulace, bachelor thesis, athermal mounting, mounting of objective, numerical simulation
Citation
ISSN
ISBN
Collections