Návrh laboratoře pro měření rovinného úhlu v ČMI OI Liberec

Title Alternative:Design laboratory for measurement of plane angle in ČMI OI Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The submitted thesis describes the design of new laboratory space for the measurement of plane angles in ČMI OI Liberec. Summarized in this work is the necessary range of existing knowledge on the measurement of plane angles, including all terms associated with it (calibration, measurement uncertainty, ?). Secondly, it is an analysis of the existing state laboratory for the measurement of plane angles in ČMI OI Liberec. Then, based on the design methodology, the work proposal for a new laboratory is given. In the final part of the overall evaluation, the summarized results obtained are presented.
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem nových prostor pro laboratoř na měření rovinného úhlu v ČMI OI Liberec. V této práci jsou v nezbytném rozsahu shrnuty dosavadní poznatky o měření rovinného úhlu, včetně všech pojmů s tím souvisejících (kalibrace, nejistoty měření,?). Nadále je zde provedena analýza stávajícího stavu laboratoře pro měření rovinného úhlu v ČMI OI Liberec. Poté na základě metodiky tvorby návrhu je v práci podán návrh nové laboratoře. V závěrečné části je představeno celkové vyhodnocení, které shrnuje dosažené výsledky.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 104 s.
Subject(s)
laboratory, vibration, temperature, air flow, autocollimator, laboratoř, vibrace, teplota, proudění vzduchu, autokolimátor
Citation
ISSN
ISBN
Collections