Povrchové úpravy motorových ventilů

Title Alternative:Surface finish of engine valves
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis is devoted to valves of combustion engines. An overview of materials is compiled and the straining and operational environment of valves is featured in the theoretical part. Further the particular parts of valve, surface finish and production of valves in the company TRW ? DAS a.s. Dačice are described. I was finding the time necessary for making the required nitrided layer on the surface of the valve in the practical part and I was also exploringthe influence of nitriding on a change of important dimensions of the valve.
Bakalářská práce se věnuje ventilům spalovacích motorů. V teoretické části je zpracován přehled materiálů, charakterizováno namáhání a pracovní prostředí ventilů. Dále jsou popsány jednotlivé části ventilu, povrchové úpravy a výroba ventilů ve firmě TRW ? DAS a.s. Dačice. V praktické části jsem zjišťoval čas potřebný pro vytvoření požadované nitridované vrstvy na povrchu ventilu a také zkoumal vliv nitridace na změnu důležitých rozměrů ventilu.
Description
katedra: KMT; rozsah: 39
Subject(s)
valves, nitriding, chromizing, materials valves, ventily, nitridace, chromování, materiály ventilů
Citation
ISSN
ISBN
Collections