Vhodné materiály pro výrobu prototypů litím ve vakuu

Title Alternative:Suitable materials for prototyping with casting in vacuum
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with the choice of casting materials for the production of prototypes. Part of the search is focused on the description of vacuum casting technology, which also includes the manufacture of moulds and models. The larger space has been devoted to an overview of casting materials suitable for casting into silicone moulds. The research is based on casting models of selected materials. By the measurement of the dimensions of the models and by assessing of the appearance of castings is permitted comparisons of choosing materials. According to the obtained results, it is recommended the most appropriate material and casting process.
Bakalářská práce se zabývá volbou licích materiálů pro výrobu prototypových modelů. Část rešeršní je zaměřena na popis technologie vakuového odlévání, který zahrnuje také výrobu formy i modelu. Větší prostor je ovšem věnován přehledu licích materiálů vhodných pro odlévání do silikonových forem. Praktická část je založena na odlití modelů z vybraných materiálů. Měřením jednotlivých rozměrů modelů a posouzením vzhledu odlitků je umožněno vzájemné porovnání volených materiálů. Dle získaných výsledků je doporučen nejvhodnější materiál a postup odlévání.
Description
katedra: KVS; přílohy: CD ROM; rozsah: 45 s., xiv s. příloh
Subject(s)
casting, vacuum, prototype, wax, lití, vakuum, prototyp, vosk
Citation
ISSN
ISBN
Collections