Využití technologického odpadu PA12 z technologie Multi Jet Fusion v procesu vstřikování

dc.contributorKotera Ondřej, Ing. Ph.D. : 66796
dc.contributor.advisorBěhálek Luboš, Ing. Ph.D. : 55398
dc.contributor.authorMusil, Václav
dc.contributor.otherŠafka Jiří, Ing. Ph.D. Konzultant : 61635
dc.date.accessioned2021-12-23T07:00:20Z
dc.date.available2021-12-23T07:00:20Z
dc.date.committed2022-5-15
dc.date.defense2021-09-01
dc.date.submitted2020-11-15
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá experimentální studií využití technologického odpadupráškového polymeru PA12 z aditivní výroby Multi Jet Fusion v procesu vstřikováníplastů. Hodnoceny jsou základní mechanické, tepelné a strukturní vlastnosti výstřiků v závislosti na typu a množství technologického odpadu. Výsledky jsou porovnávány s vlastnostmi výstřiků, které byly zhotoveny z originálního polymeru. Využití technologického odpadu je provedeno také z hlediska hodnocení životnosti výstřiků, které bylo simulováno jejich tepelným zatížením při teplotě 140 °C po dobu až 1000 hodin.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with an experimental study of the use of technological waste of polymer powder PA12 from the additive production Multi Jet Fusion in the process of injection moulding of plastics. The basic mechanical, thermal and structural properties of injected samples depending on the type and amount of technological waste are evaluated. The results are compared with the properties of the injected samples, which were made of the original polymer. The use of technological waste is also made in terms of evaluating the life of injected samples, which was simulated by their thermal load at a temperature of 140 °C for up to 1000 hours.en
dc.description.mark
dc.format52 s.
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202103598
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161280
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] RIEDELBAUCH, Julius, Dominik RIETZEL a Gerd WITT. Analysis of material aging an the influence on the mechanical properties of polyamide 12 in the multi jet fusion process.~Additive Manufacturing.~2019, Vol.~27tp,~tpMay 2019, 16-49. ISSN 2214-8604.par par[2] O´CONNOR, Heather J., Andrew N. DICKSON a Denis P. DOWLING. Evaluation of the mechanical performance of polymer parts fabricated using a production scale multi jet fusion printing process.~Additive Manufacturing.~2018, Vol.~22tp,~tpAugust 2018, 381-387. ISSN 2214-8604.par par[3] ALMEIDA, Henrique A. a Joel C. VASCO, eds.~Progress in Digital and physical manufacturing: proceedings of ProDPM´ 19.~~Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3-030-29040-5.par par[4] LEWANDOWSKI, G., E. RYTWIŃSKA a E. MILCHERT. Physical properties and application of polyamide 12.~Polimery. 2006, Vol. 51, No. 11-12, 829-835. ISSN 0032-2725.par par[5] GOODSHIP, Vannessa, ed.~ARBURG~Practical guide to injection moulding.~Shawbury: Smithers Rapra, 2017.~ISBN 978-1-91024-294-0.par par[6] ZEMAN, Lubomír.~Vstřikování plastů: teorie a praxe.~Praha: Grada Publishing, 2018.~ISBN 978-80-271-0614-1.par par[7] Technické podklady firmy Hewlett Packard.par par[8] Mezinárodní standardy ISO.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectpolyamid 12cs
dc.subjecttechnologický odpadcs
dc.subjectMulti Jet Fusioncs
dc.subjectvstřikovánícs
dc.subjecttepelné stárnutícs
dc.subjecttahové vlastnostics
dc.subjectohybové vlastnostics
dc.subjectvrubová houževnatostcs
dc.subjectpolyamide 12en
dc.subjecttechnological wasteen
dc.subjectMulti jet fusionen
dc.subjectinjection mouldingen
dc.subjectthermal agingen
dc.subjecttensile propertiesen
dc.subjectbending propertiesen
dc.subjectnotched toughnessen
dc.titleVyužití technologického odpadu PA12 z technologie Multi Jet Fusion v procesu vstřikovánícs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKSP
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS17000088
local.identifier.stag42115
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis521b5da9-99ed-4c50-b965-d92eb062d15c
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3598
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Musil.pdf
Size:
1.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Musil_2.pdf
Size:
844.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Musil_1.pdf
Size:
823.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections