Inovace předního blatníku automobilu s ohledem na bezpečnost chodců

Title Alternative:Innovation of a front car splash-board design with consideration of pedestrian's safety
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This dissertation talks about innovations of a front car splash-board design with consideration of pedestrian's safety. The introduction discusses the safety of vehicles and biomechanics, followed by a description of collisions of cars and pedestrians, EEVC tests of engine bonnets and systems of pedestrian protection. Next section explains a research of common splash-board designs, followed by introduction of new variants of shapes and crush elements that are to be placed below the projected design of a splash-board. These new designs and crush elements are evaluated using modern methods of innovative engineering. The end shows the construction of the splash-board using the selected shape of a splash-board and the crush element.
Tato diplomová práce se zabývá inovací předního blatníku automobilu s ohledem na bezpečnost chodců. V úvodu je seznámení s bezpečností vozidla a biomechanikou. Dále je popsán střet vozidla s chodcem, zkoušky dle EEVC v oblasti kapoty a systémy pro ochranu chodců. V další části je proveden průzkum již známých řešení tvarů blatníků. Poté jsou navrženy nové varianty tvarů a deformačních členů, které budou umístěny pod navrženým tvarem blatníku. Tyto tvary a deformační členy jsou vyhodnoceny pomocí moderních metod inovačního inženýrství. V závěru je provedena část konstrukce blatníku, která se skládá z vybraného tvaru a deformačního členu.
Description
katedra: KST; přílohy: 3 výkresy, 1 CD ROM; rozsah: 63 s., 16 s. příloh
Subject(s)
pedestrian protection, impaktor, shape splashboard, deformation element, ansys workbench, bezpečnost chodců, impaktor, tvar blatníku, deformační člen, ansys workbench
Citation
ISSN
ISBN
Collections