Nárůst případů těžké akutní hepatitidy neznámé etiologie u dětí

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na nárůst případů akutní hepatitidy neznámé etiologie u dětí, který byl pozorován od dubna roku 2022. Jde o rešeršní práci, tedy obsahovou analýzu, z dostupné literatury, proběhlých studií a epidemiologických šetření. Zahrnuje poznatky o dosavadních zjištění. Obsahem se zaměřuje na incidenci v některých zemích, hypotézy o možné etiologii, symptomatologii, léčbu a další důležité aspekty týkající se onemocnění.
The bachelor thesis is focused on the increase in cases of acute hepatitis of unknown etiology in children, which has been observed since April 2022. It is a research paper, involving content analysis of available literature, conducted studies, and epidemiological investigations. It includes findings from existing research and focuses on the incidence in certain countries, hypotheses about possible etiology, symptoms, treatment, and other important aspects related to the disease.
Description
Subject(s)
Hepatitida neznámé etiologie, jaterní selhání, adenoviry, definice případu
Citation
ISSN
ISBN