Konstrukce pohonu lyžařského vleku

Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice návrhu pohonné jednotky lyžařského vleku. Pohon je řešen elektromotorem, který je přes zubovou spojku spojen s převodovou skříní. Převodová skříň je vyráběna pomocí odlévání a následného obrábění. Samostatný převod je tvořen šikmým planetový soukolím. Bakalářská práce obsahuje rozdělení lyžařských vleků a lanovek a jejich použití. Dále obsahuje problematiku čelních ozubených kol a základy planetových soukolí, výpočtovou zprávu, 3D model sestavy pohonné jednotky a výkresy vybraných dílů.
This bachelor thesis deals with the design of the ski lift drive unit. The drive is solved by an electric motor, which is connected to the gearbox via a claw coupling. The gearbox is manufactured by casting and subsequent machining. A separate gear is made up of an oblique planetary gear. The bachelor thesis contains the division of ski lifts and cable cars and their use. It also includes the issues of spur gears and the fundamentals of planetary gears, a computational report, a 3D model of the powerplant assembly, and drawings of selected parts.
Description
Subject(s)
lyžařské vleky, lanovky, planetové soukolí, převodové ústrojí, ski lifts, cable cars, planetary gears, transmission
Citation
ISSN
ISBN
Collections