Simulační výuka zavedení permanentního močového katétru

Abstract
Jméno a příjmení autora: Jaroslava HendrychováInstituce: Technická univerzita v LiberciNázev práce: Simulační výuka zavedení permanentního močového katetruVedoucí práce: Bc. et Bc. Lenka HorákováPočet stran: 65Počet příloh: 8Rok obhajoby: 2022Permanentní katetrizace močového měchýře je často prováděným výkonem. Žádá si dobré znalosti a zručnost, které si zdravotnický pracovník osvojuje už během studia. Práci rozdělujeme na dvě části. V teoretické části si probereme obecné poznatky ke katetrizaci a ve výzkumné části se zaměříme na nejkritičtější body v oblasti katetrizace močového měchýře u ženy prováděnou studenty.
Name and surname: Jaroslava HendrychováInstitution: Technical univerzity of LiberecTitle: Simulation training of inserting a permanent urinary catheterySupervisor: Bc. et Bc. Lenka HorákováPages: 65Apendix: 8Year: 2022Permanent catheterization of the bladder is often performer by a surgical procedure. It requires good knowledge and skill, which the healthcare professional acquires during his studies. We divide the work into two parts. In the theoretical part we will discuss the general knowledge of catherization and in the research part we will focus on the most critical points in the field of bladder catheterization in women performed by students.
Description
Subject(s)
katetrizace, permanentní močový katetr, simulační výuka, Catheterization, permanent urinary catheter, simulation training
Citation
ISSN
ISBN