Posouzení plynatosti vybrané formovací směsi

Title Alternative:Selected sand mixture gassiness examination
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with technology of mold sand gassiness measurement. Thesis has two essential parts. First theoretical part describes influence of sand gassiness on casting defects formation and gas generation. There were taken measurements in second practical part of work. Sand gassiness was monitored with equipment designed and assembled at KSP at TU of Liberec. Equipment was improved during experimental work and thesis brings comparison of results befor and after improvement.
Tato bakalářská práce pojednává o technologii měření plynatosti formovací směsi. Je rozdělena do dvou základních částí. V první teoretické části je popsána charakteristika vlivu plynatosti formovací a jádrové směsi na vznik vad odlitků, vznik a vývin plynů ze směsi. V druhé praktické části je provedeno měření plynatosti na přístroji sestaveném na KSP TU v Liberci, byla provedena modernizace přístroje a porovnání výsledků měření před a po modernizaci.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 x CD; rozsah: 45 s., 6 s obr. příloh
Subject(s)
gassiness, sand and core sand, plynatost, formovací a jádrová směs
Citation
ISSN
ISBN
Collections