Analýza deformací korundových výrobků v závislosti na zelené hustotě výllisku, poloze výpalu, tvaru výrobku a šarži materiálu

Title Alternative:Deformation analysis of corundum products depending on green density, position in saggers, shape of pieces and batches of material
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This graduation thesis deals with production of corundum matters, production technology and their laboratory methods. The experimental part deals with description of ideal green density of corundum moulded pieces before firing, deformation during firing depending on position in saggers and shape of moulded piece. Next part of the thesis deals with description of changes during firing of corundum pieces depending on variety of granulate properties and depending on Al2O3 volume. Objective of this thesis is to find ideal green density and firing position of real product, examination of changes during firing products from various batches and examination of granulate with various volume of Al2O3.
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá výrobou korundových hmot, základy technologie jejich zpracování a laboratorními metodami korundových hmot. Praktická část se věnuje charakteristice ideální zelené hustoty korundových výlisků před výpalem, deformací během výpalu v závislosti na poloze výlisku vůči výpalovému pouzdru a tvaru výlisku. Dále se práce zabývá charakteristikou změn korundových výrobků během výpalu při různých vlastnostech granulátu a při různém obsahem Al2O3. Cílem diplomové práce je nalezení ideální zelené hustoty a výpalové polohy skutečného výrobku, posouzení změn při výpalu výrobku z různých šarží jednoho druhu granulátu a posouzení granulátu s různým obsahem Al2O3.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 73 s., 74 s. obr.
Subject(s)
ceramics, corundum, green density, deformation, position during forint, barches of materiál, al2o3 volume, keramika, korund, zelená hustota, deformace, poloha při výpalu, šarže materiálu, obsah al2o3
Citation
ISSN
ISBN
Collections