Komparace ošetřovatelské péče o pacienty s chronickou bolestí v hospici a léčebně dlouhodobě nemocných

Title Alternative:Comparison of nursing care of patients with chronic pain in a hospice and in a long-term care facility
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Teoretická část se věnuje charakteristice bolesti, její léčbě, etickým aspektům a úkolům všeobecné sestry v léčbě bolesti, která má důležitou úlohu v této péči. Jejím úkolem je správně monitorovat chronickou bolest (s využitím vhodných škál pro hodnocení chronické bolesti), kontrolovat ji v odpovídajících časových intervalech, zejména po podání analgetik, zaznamenávat chronickou bolest do příslušné dokumentace (záznamy o chronické bolesti). Neméně důležitým jejím úkolem je, aby byly uspokojeny pokud možno všechny potřeby (bio-psycho-sociální-spirituální potřeby) pacienta. Výzkumná část se věnuje porovnávání kvantitativního výzkumu s použitím nestandardizovaného dotazníku mezi všeobecnými sestrami v hospici a v léčebně dlouhodobě nemocných. Výstupem bakalářské práce je manuál Doporučení k postupu při léčbě a zmírňování chronické bolesti pro všeobecné sestry.
Description
72 stran, 18 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 brožura + 1 CD-ROM
Subject(s)
ošetřovatelská péče, chronická bolest, nursing care, chronic pain
Citation
ISSN
ISBN