VYUŽITÍ ROPY A PRODUKTŮ Z ROPY K ENERGETICKÝM ÚČELŮM

Abstract
Tato práce se zabývá využitím ropy a ropných produktů, postupem její těžby a zpracováním.
This thesis deals with use of oil and oil products, mining process and its processing.
Description
Subject(s)
Ropa, energie, zpracování ropy, cena ropy, barel ropy, organický vznik ropy, ropná ložiska, ropné vrty, těžba ropy, ropovody, Oil (petroleum), energy, processing of oil, oil price, oil barrel, organic origin of oil, oilfield, oil wells, extraction of oil, oil pipelines
Citation
ISSN
ISBN
Collections