Biomechanické aspekty úchopu lidské ruky v kontextu ergonomie práce

Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hlavním cílem práce bylo nalézt a zhodnotit biomechanické aspekty úchopu lidské ruky v kontextu ergonomie práce. V rámci stanovených cílů jsme vytvořili přehled funkční anatomie horní končetiny, shrnuli poznatky o svalové síle končetiny spolu s ergonomií úchopu a popsali jsme metodiku stanovení lokální svalové zátěže horní končetiny. Následně jsme zrealizovali výzkumné šetření zaměřené na maximální svalovou sílu ve třech polohách. Výzkumu se účastnilo 506 lidí různého věku a pohlaví. Výsledkem výzkumu je vyšší síla u mužů oproti ženám a nalezená závislost mezi sílou a polohou horní končetiny, ve které se síla měří.
The main aim of this work was to find and evaluate biomechanical aspects of human hand grip in the context of work ergonomics. Within the set goals, we created an overview of the functional anatomy of the upper limb, summarized the knowledge of muscle strength of the limb together with the grip ergonomics and described the methodology for determining the local muscular load of the upper limb. Subsequently, we made research focused on maximum muscle strength in three positions. The research included 506 people of different ages and sexes. The result of the research is to force higher among men than women found a correlation between the strength and position of the upper limb, in which power is measured.
Description
Subject(s)
úchop, ergonomie ruky, maximální síla stisku, grip, hand ergonomics, maximum grip stength
Citation
ISSN
ISBN