Pohon štěpkovače

Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a konstrukci pohonného systému štěpkovače. V úvodních kapitolách je provedena rozsáhlá rešerše v oblasti dřevních drtičů, průzkum trhu, výhody a nevýhody jednotlivých konstrukcí. Hlavní část bakalářské práce se potom zabývá samotným návrhem a konstrukcí pohonného systému, kde je popsána volba jednotlivých komponentů, ke které patří výpočtová zpráva, výkresová dokumentace a ekonomické zhodnocení.
This bachelor thesis is about design and contruction of drive of the wood chipper. Firstly, there is made an extensive research about wood shredders. There are also summarized advantages and disadvantages of their constructions. Main part of the thesis is focused on design and contruction of the wood chipper, where is also described selection of each parts for the assembly. These parts are verified by calculation report. There is also economic appreciation of the chipper. Drawing documentation is included.
Description
Subject(s)
štěpkovač, převodovka, konstrukce, drtič, výkresová dokumentace, wood chipper, gearbox, contstruction, shredder, drawings
Citation
ISSN
ISBN
Collections