Sledování rozměrových změn během tuhnutí odlitků ze slitin zinku ve vybraných slévárenských formách

Title Alternative:The following of dimensions changes in the course of zinc alloys castings solidification in choice foundry mould
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma work is concerning dilatation during the castings solidification of zinc alloys. Thesis contains basic knowledge about zinc and zinc alloys, about conventional and modern processing technology and using these alloys. Thesis next in experimental part contains description special measuring equipment which has enabled to follow the values of dilatation and the temperatures during the solidification of zinc alloy.
Diplomová práce se zabývá dilatací při tuhnutí odlitků ze slitin zinku. Obsahuje základní poznatky o zinku a jeho slitinách, o konvenčních i moderních technologiích zpracování a použití těchto slitin. Práce dále v experimentální části obsahuje popis speciálního měřícího zařízení, které umožňuje sledování hodnot dilatace a teploty odlitku při tuhnutí slitiny zinku.
Description
katedra: KSP; rozsah: 73
Subject(s)
zinc, zinc alloys, die casting, casting solidification, dimensional alterations, zinek, slitiny zinku, tlakové lití, tuhnutí odlitku, rozměrové změny
Citation
ISSN
ISBN
Collections