Převedení motorových vozů řady 842 na pohon plynovými motory

Title Alternative:Conversion of diesel engine to gas engine of rail cars 842 serie
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce shrnuje informace o přestavbě motorového vozu řady 842 s pohonem na naftu pro pohon na CNG nebo LPG. Zabývá se umístěním tlakových nádrží na střechu motorového vozu, výpočtem uchycení nádrží, potřebnou palivovou instalací a dalšími úpravami, které jsou třeba při přestavbě uskutečnit. Součástí práce jsou i odhady nákladů na přestavbu včetně zjištění nových provozních parametrů motorového vozu.
The thesis summarises data about conversion of diesel engine to CNG or LPG of rail car 842 serie. This thesis deals with placing of the gas tanks on the roof of the rail car and by other alterations, which are necessity for conversion. Some strength analysis of gas tank fixation was made, as well as design of needed fuel installation. The articles of the thesis are also cost estimation for conversion including ascertainment of the new operation parameters of the rail car.
Description
katedra: KSD; přílohy: 1 CD, 4 výkresy; rozsah: 47
Subject(s)
vlak, železnice, motorový vůz, pohon, zástavba, zemní plyn, ng, stlačený zemní plyn, cng, zkapalněný zemní plyn, lng, zkapalněné rafinérský plyny, lpg, plynná paliva, nádrž, palivové příslušenství, držák, train, railways, rail car, drive, installation, natural gas, ng, compressed natural gas, cng, liquefied natural gas, lng, liquefied petroleum gases, lpg, gas fuel, tank, fuel accessories, holder
Citation
ISSN
ISBN
Collections