Využití plazmových procesů v biologii a lékařství

Title Alternative:The use of plasma processes in biology and medicine
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the use of plasma discharges in a functionalization of nanofiber materials for their further use in medicine and also engaged in sterilizing the surface of nanofibers. The first part of the experiment is focused on the surface functionalization of nanofibres using microwave plasma discharge in order to later establish their drugs for controlled release. Verification of the establishment of functional groups was carried out ESCA analysis. In the second part of the experiment surface of nanofibers were sterilized from bacteria E. coli and S. aureus, again using microwave plasma discharge. Validation of sterilization of microorganisms was done according to the AATCC standards.
Tato diplomová práce se zabývá využitím plazmových výbojů k funkcionalizaci nanovlákenných materiálů za účelem jejich dalšího použití v lékařství a také se zabývá sterilizací povrchu nanovláken. První část experimentu je zaměřena na funkcionalizaci povrchu nanovláken pomocí mikrovlnného plazmového výboje za účelem pozdějšího navázání léčiv pro jejich řízené uvolňování. Ověření navázání funkčních skupin bylo provedeno analýzou ESCA. V druhé části experimentu byl povrch nanovláken sterilizován od bakteriií E. coli a S. aureus opět pomocí mikrovlnného plazmového výboje. Ověření sterilizace mikroorganismů bylo provedeno podle příslušných norem AATCC.
Description
katedra: KMT; rozsah: 83
Subject(s)
plasma, surface treatment, fuctionalization, sterilization, nanofibers, plazma, povrchové úpravy, funkcionalizace, sterilizace, nanovlákna
Citation
ISSN
ISBN
Collections