Optimalizace a zefektivnění procesů na obráběcí lince

dc.contributorDufek Petr, Ing. : 67190
dc.contributor.advisorKoblasa František, Ing. Ph.D. : 56995
dc.contributor.authorKošťál, Tomáš
dc.date.accessioned2019-10-14T09:25:10Z
dc.date.available2019-10-14T09:25:10Z
dc.date.committed2019-9-6
dc.date.defense2019-08-28
dc.date.submitted2018-3-6
dc.date.updated2019-8-28
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou současného procesu výroby produktu na obráběcí lince, následně na základě doporučené literatury odhaluje a identifikuje slabá místa výrobního procesu a navrhuje optimalizaci tohoto procesu v souladu s principy štíhlé výroby. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část popisuje metody plýtvání, spaghetti diagram a analýzu materiálového toku, procesní analýzu, snímek pracovního dne, varianty rozmístění strojů a metodu 5S. Druhá praktická část je zaměřena na analýzu stávající situace procesu a následném navržení změny nového výrobního procesu. V závěru práce jsou porovnány naměřené výsledky před a po optimalizaci.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the analysis of the current production proces of the product on the machining line, then on the recommend literature reveals and identifies the weak points of the production proces and suggests optimizing this proces in accordance with the principles of lean production. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part describes methods of waste, spaghetti diagram and material flow analysis, process analysis, monitoring of a work day, machine layout variants and 5S method. The second practical part is focused on the analysis of the current process situation and the new design of production process. At the end of the work, the measured results are compared before and after optimization.en
dc.description.mark
dc.format63s. (58 053 znaků).
dc.format.extentSchémata, Grafy, Tabulky 1
dc.identifier.signatureV 201901353
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153897
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] SIXTA, J. a V. MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. Business books (CP Books). ISBN 80-251-0573-3.
dc.relation.isbasedon[2] CHROMJAKOVÁ, F. Průmyslové inženýrství: trendy zvyšování výkonnosti štíhlým řízením procesů. 1. vyd. Žilina: Georg, 2013. ISBN 978-80-8154-058-5
dc.relation.isbasedon[3] TUČEK, D. a R. BOBÁK. Výrobní systémy. Vyd. 2., upr. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN 80-7318-381-1.
dc.relation.isbasedon[4] DANĚK, J. a M. PLEVNÝ. Výrobní a logistické systémy. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. ISBN 80-7043-416-3.
dc.relation.isbasedon[5] ZELENKA, A. Projektování výrobních procesů a systémů. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03912-0.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectOptimalizacecs
dc.subjectsnímek pracovního dnecs
dc.subjectprocesní analýzacs
dc.subjectmetody plýtvánícs
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectmonitoring of a work dayen
dc.subjectprocess analysicen
dc.subjectmethods of wasteen
dc.titleOptimalizace a zefektivnění procesů na obráběcí lincecs
dc.titleOptimization and streamlining processes on Machining Lineen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKSA
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS15000087
local.identifier.stag37919
local.identifier.verbiskpw06584585
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1353
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tomas_Kostal_BP_2019.pdf
Size:
3.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kostal.pdf
Size:
313.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
KostalKoblasa.pdf
Size:
227.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections