Sledování změny tribologických podmínek při sériovém testování hlubokotažného materiálu

Title Alternative:Observation of tribological conditions changes during deep-drawing material series testing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with changes of tribological conditions in tool during testing hot dip galvanized deep-drawing sheet which is using in automotive industry. Change of tribological properties is evaluated by means of friction coefficient measured during strip drawing test. By using of great number of tested samples are simulated conditions during series production.
Předkládaná bakalářská práce se zabývá změnou tribologických poměrů v nástroji při protahování hlubokotažného žárově pozinkovaného plechu používaného v automobilovém průmyslu. Změna tribologických vlastností je hodnocena pomocí koeficientu tření zjištěného zkouškou protahováním pásku. Použitím velkého množství protahovaných vzorků jsou modelovány podmínky sériové výroby.
Description
katedra: KSP; přílohy: CD ROM; rozsah: 57 s., 27 s. obr. příloh.
Subject(s)
tribology, surface, skid resistance, friction, lubricant, abrasion, shanking, drawing, tribologie, povrch, drsnost povrchu, tření, mazivo, opotřebení, tváření, tažení
Citation
ISSN
ISBN
Collections