Ultrazvuková diagnostika spoje litinová vložka Al-blok motoru

Title Alternative:Ultrasonic diagnosis of pressed iron linear-engine block
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Purpose of the diploma thesis you have in view is diagnosis of optimal non-destructive ultrasonic method. With aid of the method should internal fault in the interface between iron liner and Al-engine block detected. There are basic characteristic of using ultrasonic method and measuring in second more extension part present. Next is practical application of this method on delivered samles for analysis. First measuring is for single iron liner and second for cast-in iron liner in engine block. Point of this measuring are checking of select method and using possobility in practise. Obtained data are processed and reviewed at the end in result.
Cílem diplomové práce, jež máte nyní před sebou, je určení optimální nedestruktivní ultrazvukové metody, s jejíž pomocí mají být spolehlivě odhaleny nespojitosti na rozhraní litinová vložka - Al-blok motoru. V první části se práce zaměřuje na parametry a postup při tlakového lití bloku motoru. V druhé rozsáhlejší části jsou představeny základní charakteristiky ultrazvukového měření a z nich vyplývající zvolená měřící metoda. Následuje kontrolní měření na dodaných vzorcích. První pro samotnou vložku, druhé pro zalitou v bloku motoru. Cílem těchto měření bylo ověřit vhodnost zvolené metody a možnost jejího využití v praxi. Získané výsledky jsou zpracovány a v závěru zhodnoceny.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1xCD; rozsah: 66 s., 19 s. příloh
Subject(s)
non-destructive ultrasonic testing, iron linear, engine block, materiology, discontinuity, reflectanse pulse method, immersion medium, immersion liquid, inherent defect, reflectoscope, nedestruktivní, ultrazvukové zkoušení, litinová vložka, blok motoru, defektoskopie, nespojitost, odrazová impulsní metoda, imerzní prostředí, imerzní kapalina, vnitřní vada, odrazový defektoskop
Citation
ISSN
ISBN
Collections