Analýza vlastností výlisku olejové vany při změně použitého materiálu

Title Alternative:The analysis of properties of crankcase sump pressed part when different material is used
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Main topic of this diploma thesis is analyse of property of crankcase sump pressed part when different material is used. The process of the sheet-metal stamping and the factors which essentially influence this technology are described in this thesis. The process of the stamping simulation in PAM STAMP 2G is described as well and the deformation analysis of this simulation follows. The next step is the analysis of the real parts after stamping in the light of deformation, using the ARGUS optical system. The aim is to reduce the wall thickness of the part (less material used) and to keep or improve the mechanical properties of the part. Both options are reviewed in the conclusion.
Tématem diplomové práce je analýza vlastností výlisku olejové vany při změně materiálu. V této práci je popsán proces tažení výlisků z hlediska faktorů, které zásadně ovlivňují tuto technologii. Je zde uveden proces simulace tažení této součásti za pomoci programu PAM STAMP 2G a následně je provedena analýza deformace z této simulace. Dále jsou reálné vylisované díly vyhodnoceny z hlediska deformace s využitím optické metody ARGUS. Cílem je dosažení menší tloušťky stěny výrobku (méně použitého materiálu) při zachování nebo zlepšení vlastností výrobku a posouzení jednotlivých variant.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD - elektronická podoba DP; rozsah: 71 s., 6 s. obr. příloh
Subject(s)
analyse of property, crankcase sump, pressed part, sheet-metal stamping, technology, stamping simulation, pam stamp 2g, deformation, optical method, argus, wall thickness, analýza vlastností, olejová vana, změna materiálu, tažení výlisků, technologie, simulace tažení, pam stamp 2g, deformace, optické metody, argus, tloušťka stěny výrobku
Citation
ISSN
ISBN
Collections