Testování měřidel na spotřebu vzduchu v motoru při laboratorních zkouškách motorů

Title Alternative:The test of air consumption gauges during laboratory engine testing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis explains the importance of measuring the air consumption in a piston combustion engine. A substantial part of the work deals with comparing the results of measuring airflow with different types of gauges used in the KVM laboratory to measure air consumption in engines. Comparative measurements were carried out at a test track under steady airflow conditions. The last part of the paper shows the complexity of an accurate air consumption measurement in engines.
Bakalářská práce vysvětluje význam měření spotřeby vzduchu v pístovém spalovacím motoru. Podstatná část práce se zabývá porovnáváním výsledků měření průtoku vzduchu různými typy měřidel používaných v laboratoři KVM pro měření spotřeby vzduchu v motorech. Porovnávací měření byla prováděna na postavené měřicí trati při ustálených podmínkách průtoku vzduchu. Poslední část bakalářské práce ukazuje na složitost problematiky přesného měření spotřeby vzduchu v motoru.
Description
katedra: KVM; přílohy: 3 výkresy, 1 CD ROM; rozsah: 63 s. (64 343 znaků)
Subject(s)
air consumption, flowmeters, comparative measurements, spotřeba vzduchu, průtokoměry, porovnávací měření
Citation
ISSN
ISBN
Collections