Uplatnění supervize v ošetřovatelské praxi

Title Alternative:Application of supervision in nursing practice
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem uplatnění supervize v ošetřovatelské praxi. Supervize je opakovaná kooperace supervidujícího a supervidovaného v určitém časovém úseku. Úkolem supervize u zdravotníků je naučit je reflektovat svou práci a získat podporu při emoční a psychické zátěži, jíž jsou vystaveni. Práce je zaměřena na supervizi a její funkce, pozitiva a negativa a také na její podoby a praktické využití pro ošetřovatelský tým. Práci tvoří část teoretická a praktická s cílem zjistit, jaká je informovanost o supervizi, v jaké formě se vyskytuje, a její přínos při konfliktech a problémových situacích.
Description
72 s., 15 s. příl. :tab., grafyCD ROM
Subject(s)
supervize, ošetřovatelská péče, supervision (helping professions), nursing care
Citation
ISSN
ISBN