Využití signálu akustické emise pro monitorizaci procesu broušení

Title Alternative:UTILIZATION OF THE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL FOR GRINDING PROCESS MONITORING
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma work adjudicates possibility of utilization of the acoustic emission signal for monitoring of the grinding process. It deals with influence of the technological conditions and of the grinding wheel wear for behaviour of the acoustic emission signal. The evaluated magnitudes: acoustic emission signal, tangential cutting force and normal (radial) cutting force measured during the grinding process and the grinded surface roughness.
Diplomová práce posuzuje možnost využití signálu akustické emise pro monitorizaci procesu broušení. Zabývá se vlivem technologických podmínek a opotřebení brousicího kotouče na chování signálu akustické emise. Vyhodnocované veličiny: akustická emise, řezná síla a kolmá řezná síla při broušení, drsnost povrchu.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 80 s., 235 s. příloh
Subject(s)
acoustic emission, grinding, machining, akustická emise, broušení, obrábění
Citation
ISSN
ISBN
Collections