Ověření mechanických vlastností optimalizovanéhodílu vyrobeného pomocí 3D tisku

Abstract
Práce se zabývá konstrukčním návrhem dvou prototypů levé zadní těhlice vozu Formula SAE, za použití softwarových nástrojů pro modelování (CAD), výpočetní analýzu (CAE) a topologickou optimalizaci (TO). Popisuje výrobu obou prototypů, prvního konvenční technologií frézování, druhého technologií 3D tisku, metodou SLM. Dále obsahuje návrh principu nedestruktivních testů na trhačce, přípravků, popis testování prototypů a shrnutí výsledků, ze kterých plyne, že prototyp vyrobený pomocí 3D tisku dosahuje lepších mechanických parametrů, vykoupených několikanásobně vyšší výrobní cenou.
The thesis is concerned with the design of two prototypes of a left rear steering knuckle for Formula SAE car, with the application of software tools for modelling (CAD), computational analysis (CAE) and topology optimization (TO). It describes the methods of manufacture of both prototypes. The first one by conventional milling, and the second one by 3D printing utilizing the SLM method. It also contains the creation of principle of non-destructive tests using a tensile testing machine, jigs, description of prototype tests and summary of results. The results show that the 3D printed prototype has better mechanical properties at the cost of few times higher manufacturing price.
Description
Subject(s)
SLM, FSAE, frézování, těhlice, 3D tisk, topologická optimalizace, metoda konečných prvků, SLM, FSAE, milling, steering knuckle, 3D printing, topology optimization, finite element method
Citation
ISSN
ISBN
Collections