Reverse Engineering strojní součásti

Title Alternative:Reverse Engineering of mechanical part
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor´s thesis deals with the 3D digitizing of a real mechanical component using a non-contact scanner. At the beginning the notions of digitization and reverse engineering are explained. Then following distribution and description of machine for 3D digitizing. Another part deals with the digitization of real 3D engineering component using 3D scanner REVscan. The output from this part are digital data in the form of the so-called cloud of points. The last part deals with optimization of measured data using polygon network in the program Geomagic Studio.
Tato bakalářská práce se zabývá 3D digitalizací reálné strojní součásti pomocí bezdotykového skeneru. Na začátku jsou vysvětleny pojmy digitalizace a reverzní inženýrství. Následuje rozdělení a popis zařízení sloužících k 3D digitalizaci. Další část se zabývá 3D digitalizací reálné strojní součásti s využitím 3D skeneru REVscan. Výstupem z této části jsou digitální data ve formě tzv. mraku bodů. Poslední část se zabývá optimalizací naměřených dat pomocí polygonové sítě v programu Geomagic Studio.
Description
katedra: KVS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 46 s.
Subject(s)
3d digitizing, reverse engineering, 3d scanner, cloud of points, 3d digitalizace, reverzní inženýrství, 3d skener, mrak bodů
Citation
ISSN
ISBN
Collections