Numerická simulace deformace materiálu v oblasti mezních přetvoření

Title Alternative:Numerical simulation of material deformation in the marginal strain
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Thesis deals with usage the simulation programme PAM - STAMPTM 2G for analysis deformations in drawing sheet metals. Analysis proceeded after assessment of necessary material properties of the test material.
Diplomová práce se zabývá využitím simulačního programu PAM ? STAMPTM 2G pro analýzu deformací při tažení plechů. Analýza probíhala po stanovení potřebných materiálových vlastností zkoušeného materiálu.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 84 s. (11 963 znaků), 6 s.
Subject(s)
numerical simulation, deformation of material, marginal strain, pam-stamp, numerická simulace, deformace materiálu, mezní přetvoření, pam-stamp
Citation
ISSN
ISBN
Collections