Vliv přesnosti teplotně metalurgických vstupních dat na výsledek simulačních výpočtů programem SYSWELD

Title Alternative:The impact of the accuracy of the temperature metallurgical input date on the result of simulated calculus by Sysweld software
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is foccused on problems determination thermo-physical feature metal materials like basic input data simulator programme SYSWELD for malingering welding suits. In work is effected analysis and description basic quantities necessary for thermal analysis in programme SYSWELD and mentioned progress for their assesment.
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku určování tepelně fyzikálních vlastností kovových materiálů jako základních vstupních dat simulačního programu SYSWELD pro simulace svařovacích procesů. V práci je proveden rozbor a popis základních veličin nutných pro teplotní analýzu v programu SYSWELD a uvedeny postupy pro jejich stanovení.
Description
katedra: KSP; přílohy: CD; rozsah: 62
Subject(s)
sysweld, svařování, metalurgická vstupní data, termofyzikální veličiny
Citation
ISSN
ISBN
Collections