Vliv objemu vyrovnávací nádoby na měření průtoku vzduchu do motoru

Title Alternative:INFLUENCE VOLUME OF STABILIZATION CONTAINER TO MEASURE AIRFLOW INTO THE ENGINE
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachalor work consists of measuring airflow through car motors and complications that may arise. It explains the dynamic air circulation in the air tract of the piston motor.It explains possibilities of restricting the influence of pulsation of the airflow in the tract.The body of the work consists of comparing results of various airflow tract constructions and explains the influence how the size of the stabilization container has on the accuracy of the measuring device. The last part of the bachalor work is aimed at the suitability of usage of individual measuring equipment and at recommending the correct instalation of this equipment into airtract motors.
Bakalářská práce se zabývá měřením průtoku vzduchu do motoru a jeho problematikou. Vysvětluje dynamiku proudění vzduchu v sacím traktu motoru s ohledem na objemový pracovní způsob pístového motoru a představuje možná opatření k omezení účinku časově proměnlivých rychlostí vzduchu v sacím potrubí na měření průtoku vzduchu do motoru. Podstatná část práce je tvořena porovnáváním výsledků na různě uspořádaných měřících tratích a zabývá se vlivem velikosti vyrovnávací nádoby na přesnost měření. Poslední část bakalářské práce je zaměřena na vhodnost použití jednotlivých měřidel a na doporučení pro zástavbu těchto měřidel do sacího traktu motoru.
Description
katedra: KVM; přílohy: 1 CD; rozsah: 63 s. (56 134 znaků)
Subject(s)
stabilization container, consumption airflow, flowmeters, comparison measuring, vyrovnávací nádoba, spotřeba vzduchu, průtokoměry, porovnávací měření
Citation
ISSN
ISBN
Collections