Detekce vad pevnostních feromagnetických dílů pro strojírenský průmysl metodou magnetickou práškovou

Title Alternative:Defects Detection of Ferromagnetic Strength Parts for Machine Industry by the Magnetic Particle Method
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with non-destructive testing of machine parts by the magnetic particle method. The main aim of this work is the limit values determination of magnetisation process at chosen components. These limit values enable that we can safely find surface and near under-surface defects. These limit values are determined on the basis of tests which were made at different intensitiy levels of magnetising process.
Tato práce se zabývá nedestruktivním zkoušením strojírenských dílů metodou magnetickou práškovou. Jejím hlavním cílem je u vybraných součástí určit mezní hodnoty magnetizačního procesu, při kterých je zaručena detekce povrchových a těsně podpovrchových vad. Tyto mezní hodnoty jsou zde stanoveny na základě vyhodnocení zkoušek provedených při různých intenzitách magnetizačního procesu.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 CD; rozsah: 38 s., 16 s. obr. příloh
Subject(s)
magnetism, electric current, crack detection, non-destructive testing, magnetic particle method, stray flux method, magnetismus, elektrický proud, defektoskopie, nedestruktivní zkoušení, magnetická prášková metoda, metoda rozptylových toků
Citation
ISSN
ISBN
Collections