Analýza a optimalizace diagnostiky "Hottestu" vozidlového motoru 1,2 HTP na montážní lince

Title Alternative:Analysis and optimization of the diagnostic of "Hottest" of vehicle engine 1,2 HTP on the assebly line
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor thesis deals with the effects on the quality of the engine assembly and evaluates options of engines diagnostic on the assembly line. Concrete investigation of these activities was carried out on the 1,2 HTP engine on the engines assembly line at Skoda Auto in Mlada Boleslav. Particular attention was paid to checking operations and tests of engines. The thesis contains an evaluation of control and quality assurance system, and proposals of changes of diagnostic equipment of the Hottest?operation in order to include other criteria in the evaluation of technical state of a newly manufactured engine.
Bakalářská práce se zabývá vlivy působícími na kvalitu motorů při jejich montáži u výrobce a hodnotí možnosti diagnostiky motorů na montážní lince. Konkrétní vyšetřování uvedených činností bylo prováděno na motoru 1,2 HTP na montážní lince motorů ve Škodě Auto v Mladé Boleslavi. Pozornost byla věnována zejména kontrolním operacím a testům motorů. Práce obsahuje hodnocení systému kontroly a zajištění kvality a návrhy na změny ve vybavení operace hottestu diagnostickou technikou pro zahrnutí dalších kriterií do hodnocení technického stavu nově vyrobeného motoru.
Description
katedra: KVM; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 53
Subject(s)
engine assembly, engine testing, assembly quality, diagnostic, hottest, montáž motorů, testy motorů, kvalita montáže, diagnostika, hottest
Citation
ISSN
ISBN
Collections